خانه / قیر / شرایط تولید قیرابه

شرایط تولید قیرابه

عواملی که بر توزیع شرایط تولید قیرابه و اندازه قطرات تأثیر می گذارند عبارتند از:

دما: افزایش دمای فاز آبی یا قیر، به طور معمول میانگین اندازه ذرات قیرابه را افزایش می دهد.
درصد قیر: افزایش درصد قیر باعث افزایش میانگین اندازه ذرات شده و تمایل به کاهش اندازه ذرات قیرابه دارد.
ساختار فاز آبی: فاز آبی قیرابه های کاتیونی از اسید کلریدریک و یک امولسیون ساز آمینی تشکیل شده است. افزایش هر یک از این دو جزء باعث کاهش اندازه قطرات می شود. اگر نسبت اسید به آمین ثابت نگهداشته شود، با افزایش درصد آمین به اسید در قیرابه ها، اندازه ذرات کاهش می یابد. توزیع اندازه ذرات به غلظت این دو جزء بستگی ندارد.
شرایط کار آسیاب کلوییدی: فاصله بخش چرخان و ثابت (gap) و سرعت آسیاب کلوییدی اثر زیادی بر روی اندازه ذرات و توزیع آن در قیرابه دارد. فاصله گپ (gap) اگر کوچک باشد، ذرات ریز و توزیع باریکی از آن را تولید می کند. سرعت بالا نیز باعث تولید ذرات ریز می شود.
افزایش خروجی آسیاب: با افزایش خروجی آسیاب، توزیع اندازه ذرات نیز تغییر می کند. در درصدهای زیر 65 درصد قیر، گرانروی قیرابه تقریباً مستقل از خروجی (سرعت جریان) می باشد، اما، در درصدهای قیر بالاتر از 65 درصد که قطرات قیر به یکدیگر نزدیک تر هستند، تغییر توزیع اندازه ذرات از طریق تغییر سرعت جریان، اثر بزرگی بر روی گرانروی خواهد داشت.
کاهش گرانروی قیر: اگر گرانروی قیر ورودی به آسیاب کاهش یابد، اندازه ذرات قیرابه نیز کاهش می یابد که باعث افزایش گرانروی خواهد شد.

عواملی که بر توزیع شرایط تولید قیرابه و اندازه قطرات تأثیر می گذارند عبارتند از:
دما: افزایش دمای فاز آبی یا قیر، به طور معمول میانگین اندازه ذرات قیرابه را افزایش می دهد.
درصد قیر: افزایش درصد قیر باعث افزایش میانگین اندازه ذرات شده و تمایل به کاهش اندازه ذرات قیرابه دارد.
ساختار فاز آبی: فاز آبی قیرابه های کاتیونی از اسید کلریدریک و یک امولسیون ساز آمینی تشکیل شده است. افزایش هر یک از این دو جزء باعث کاهش اندازه قطرات می شود. اگر نسبت اسید به آمین ثابت نگهداشته شود، با افزایش درصد آمین به اسید در قیرابه ها، اندازه ذرات کاهش می یابد. توزیع اندازه ذرات به غلظت این دو جزء بستگی ندارد.
شرایط کار آسیاب کلوییدی: فاصله بخش چرخان و ثابت (gap) و سرعت آسیاب کلوییدی اثر زیادی بر روی اندازه ذرات و توزیع آن در قیرابه دارد. فاصله گپ (gap) اگر کوچک باشد، ذرات ریز و توزیع باریکی از آن را تولید می کند. سرعت بالا نیز باعث تولید ذرات ریز می شود.
افزایش خروجی آسیاب: با افزایش خروجی آسیاب، توزیع اندازه ذرات نیز تغییر می کند. در درصدهای زیر 65 درصد قیر، گرانروی قیرابه تقریباً مستقل از خروجی (سرعت جریان) می باشد، اما، در درصدهای قیر بالاتر از 65 درصد که قطرات قیر به یکدیگر نزدیک تر هستند، تغییر توزیع اندازه ذرات از طریق تغییر سرعت جریان، اثر بزرگی بر روی گرانروی خواهد داشت.
کاهش گرانروی قیر: اگر گرانروی قیر ورودی به آسیاب کاهش یابد، اندازه ذرات قیرابه نیز کاهش می یابد که باعث افزایش گرانروی خواهد شد.

جهت خرید و فروش این محصول و کسب اطلاع از قیمت روز میتوانید با ما در ارتباط باشید:
مدیریت فروش: مهندس سینا فرجادی
راه های ارتباطی:
شماره موبایل: 09120786863
آدرس کانال: sinaradbitumen@
آدرس سایت: www.sinaradbitumen.com
پست الکترونیکی: sinaradbitumen@gmail.com
هلدینگ فرجادی مسیری به سمت ثروت

درباره ی admin

مطلب پیشنهادی

شرکت های قیر سازی

شرکت های قیر سازی بزرگ در ایران

شرکت های قیر سازی بزرگ در ایران بهترین بازخورد را در بازار صادرات این محصول …

دیدگاهتان را بنویسید