قیر صنعتی

قیر طبیعی

قیر طبیعی از انتقال نفت خام به لایه های سطحی و تبخیر مواد سبک و متأثر از عوامل زمان و گرما و فشار تولید می شود.

توضیحات بیشتر »