قیر صنعتی

قیر جی

قیر جی تولیدی در این شرکت سهمی گسترده در بازار تولید قیر کشور را به خود اختصاص داده است.

توضیحات بیشتر »

قیر نفت جی

عدم تعادل و پایین بودن چشمگیر نرخ صادرات قیر نفت جی نسبت به فروش داخلی منجر به بروز مشکلاتی در این بازار گردید.

توضیحات بیشتر »