قیر معدنی

ذوب و گرمایشی قیر

از مهم ترین عوامل در تعیین نحوه ذوب و گرمایشی قیر استفاده از حداقل انرژی مورد نیاز برای ذوب و یا به عبارتی جلوگیری از اتلاف انرژی است.

توضیحات بیشتر »